Pochod po stopách 22. vb

 

 

 

Spolek Červené barety, z.s., každoročně připravuje skvělý pochod za účelem uctění všech vojáků a také jejich velitelů, kteří prošli náročnou službnou u 22. výsadkové brigády, která doznala během let, kdy byla přemístěna z posádky Prešov do posádky Prostějov mnoha změn jak v samotných názvech této opravdu výjimečné jednotky naší armády. Současný finální název jednotky je 601. Skupina speciální sil generála Moravce. Názvy jednotky se měnily, ale krycí číslo útvaru (8280) zůstávalo vždy stejné a i tímto je tento vojenský útvar svým způsobem výjimečný. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil generála Moravce jsou hrdými pokračovateli tradic 22. výsadkové brigády.

Každý z ročníků je pořádán na počest jednoho z velitelů, vždy chronologicky od vzniku jednotky až do současnosti. V roce 2019 VII. ročník nese název plk. Luďka Skácela, sedmého velícího důstojníka VU 8280 Prostějov.

 

Dispozice pro ročník 2019:

 

 

 

 

 

 

Fotogtrafie z ročníku 2017: