Pochod po Čs. opevnění

 

 

 

Skvělý pochod, jehož organizátoři si kladou za úkol přiblížit veřejnosti populárně - naučnou formou historii a účel Československého opevnění, vybudovaného v letech 1935 - 1938 na obranu proti hrozícímu vpádu vojsk z hitlerovského Německa.

Pochod Vás každý ročník provede po jiné části tohoto opevnění.

 

 

Dispozice pro ročník 2020:

 

 

 

 

 

 

Fotogtrafie z přechozích ročníků: