Pochod Finanční stráže RČS

 

 

 

Pochod je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce pod záštitou Pardubického kraje.

 

 

Dispozice pro ročník 2020

 

Název pochodu: Pochod finanční stráže RČS IV. ročník

Příspěvek na organizaci: 550,- Kč

Termín pochodu: 20. 6. 2020
 od 8.00 hodin

Trasa pochodu: cca 12, 17 km a 27 km

Start a cíl pochodu: Areál SOU Dolní Lipka