Operace: CHALK

 

 

 

Jednorázový pochod z dílny Policejního klubu Příbram upříležitosti 75 let výročí paravýsadku CHALK.

Pochod je určen pro 10ti členné skupiny. Účastníci budou v rámci možnostíkopírovat činnost výsadku. Na trase nebude žádné značení, skupina se musí orientovat dle mapy a navíc v noci. Celá akce bude pojata dobově, a tak krom instruktáže a vyslání z britské základny můžou účasníci očekávat hlídky wehrmachtu a SS, hledání místního kontaktu, lokalizaci radiostanice, navazování spojení s Londýnem a další.

Dispozice pro ročník 2019: