Kalendář 2020

Pro zobrazení profilu a dispozic pochodu klikněte na jeho název. / To see the profile and disposition march cliks on its name.

Pro zobrazení webových stránek pochodu klikněte na jeho logo. / For wiewing web pages march click on the logo.

Pro přímé zobrazení registrace klikněte na modrý obdélník. / For direct display registration click on the blue rectangle.

Pochody značené zeleně jsou s medailí, žlutě bez medaile. / The marches marked in green are with medals, in yellow without.